Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-08

Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Parkinsons sjukdom och Lewkroppsdemens är vanliga neurodegenerativa sjukdomar som orsakar varierande grader av motoriska och kognitiva symptom. I hjärnan från drabbade individer återfinns sjukliga ansamlingar (fibriller) av proteinet alfa-synuklein, s. k. Lewykroppar. Bildningen av Lewykroppar sker troligen genom stegvis aggregering av alfa-synuklein via större lösliga proteinformer. Dessa proteinformer kallas oligomerer eller protofibriller och antas bidra till den nervcellsdöd som uppkommer vid dessa Lewykroppssjukdomar. I dagsläget behandlas Parkinsons sjukdom främst genom att mildra de motoriska symptomen med L-dopa, men det finns ännu ingen läkemedelsbehandling som kan påverka sjukdomsprocessen. För Lewykroppsdemens finns överhuvudtaget ingen riktad behandling. Immunterapi med antikroppar mot proteinet beta-amyloid utvärderas f.n. mot Alzheimers sjukdom och en liknande terapi riktad mot alfa-synuklein oligomerer/protofibriller skulle kunna vara effektiv mot sjukdomar med Lewykroppspatologi.

Projektet

Under hösten har vi påbörjat en immunterapibehandling på en transgen musmodell för Parkinsons sjukdom/Lewykroppsdemens. Syftet är att utvärdera om behandling med monoklonala antikroppar mot oligomerer/protofibriller av alfa-synuklein kan förebygga eller tillbakabilda Lewykroppspatologi i hjärnan på dessa möss.
Under vintern avslutas studien, varpå hjärnorna från mössen ska analyseras för att se om antikroppsbehandlingen har haft någon effekt. Vi kommer att undersöka om graden av Lewykroppspatologi och associerade inflammatoriska reaktioner har kunnat påverkas med behandlingen.

Examensarbetet

Under din tid som examensarbetare kommer du få chansen att sätta dig in i ett spännande projekt och lära dig olika immunologiska analysmetoder, såsom ELISA och immunhistokemi.

Betydelse

Denna studie syftar till att ge kunskap om möjligheterna att använda sig av passiv immunterapi för behandling av sjukdomar med Lewykroppspatologi

Forskargruppen

Avdelningen för Molekylär Geriatrik består av ett tjugotal personer och befinner sig på Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet. Den aktuella studien kommer att utföras vt 2011 under handledning av Martin Ingelsson och Veronica Lindström.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.