Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-10

Energiåtervinning i Radarsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Dagens och framtidens radarsystem utvecklas för längre räckvidd, bättre noggrannhet och ökad pålitlighet. En utmaning är att ta hand om radarsensorns förlusteffekt. Den kommer alltid att vara en stor del av den tillförda effekten även om mycket arbete görs för öka effektivitet och verkningsgrad.
Saab letar efter nya sätt att utnyttja förlusteffekten tex genom följande projektförslag:
• Inventering av nutida och framtida teknik
• Bedömning av mogenhet och inplacering på tidsskala
• Framtagning av prognos av tänkbara prestanda i termer av tex vikt, verkningsgrad, mijlö, volym för respektive koncept.

Perspektivet skall vara år 2010-2030.

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är tänkt för en student med omfattningen motsvarande 30 hp.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.