Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-10

Nanomaterial i konstruktionen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Nanomaterial finns numera runtomkring oss även i ganska vardagsnära sammanhang tex för behandling och modifiering av ytors egenskaper.
Användning av dessa i radarprodukter är dock ännu inte verklighet varför en komplett genomlysning av våra produkter med avseende på denna teknologi är nödvändig.

Detta projekt avser att utifrån en känd systemkonfiguration bedöma var teknologi av detta slag kan vara tillämplig (och tekniskt och kommersiellt lönsam). Följande typer av nanomaterial skall avhandlas:
• Nanostrukturerade komponenter
• Nanostora partiklar inblandade i andra material
• Nanostrukturerade ytor
• Nanostrukturerade bulkmaterial

Projektet omfattar:
• Kunskapsuppbyggand med avseende på materialens egenskaper och användningsområden
• Definition av referenssystem
• Inventering av användningsområden
• Krav på nya användningsområden och lösningar
• Bedömning av potential för respektive koncept.
• Jämförelse mellan olika lösningar med avseende på kostnad prestanda och tidshorisont

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är tänkt för en student med omfattningen motsvarande 30 hp.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.
Kontaktpersoner:

Jan Rydén
[email protected]
Tel 031-7949404

Torgny Hansson
[email protected]
Tel: 031-7948663  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.