Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-10

3-fas PFC för flygelektronik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Det elektriska effektuttaget i ett modernt stridsflygplan ökar ständigt. Samtidigt sätter generatorn en bestämd gräns för max effekt. Många elektroniska system samsas i ett flygplan, till exempel styrsystem, presentation, vapensystem och radar. Det ställs höga krav på att de ej påverkar varandra på ett sätt som äventyrar flygsäkerhet och funktion.

Ett sätt att utnyttja tillgänglig effekt optimalt är att ha en hög effektfaktor, att dra en ström med låg övertonshalt från generatorn. Detta gör man genom att använda en effektfaktorreglering, Power Factor Corrector (PFC).

Inom civilsidan har PFC i olika former använts under lång tid. Det finns färdiga applikationer och styrkretsar tillgängliga. Dessa är helt anpassade till 50 Hz och 60 Hz nätfrekvens och oftast för 1-fas applikationer.

I moderna flygplan är nätfrekvensen ofta vild; direkt kopplad till gaspådraget, den varierar mellan 360 Hz och 800 Hz. Dessutom strävar man efter att ha 3-fas matad utrustning. Att utrustningen ska vara liten och lätt är en förutsättning.

Detta exjobb är tänkt att innehålla följande delar.
• Definition av en aktiv 3-fas PFC för vild frekvens i effektområdet 0,5 – 2 kW.
• Framtagning av kravspecifikation.
• Undersökning av vad som finns tillgängligt avseende komponenter och topologier.
• Framtagning och bedömning av konceptlösning.
• Konstruktion av PFC.
• Simulering av funktionen i våra simuleringsverktyg.
• Framtagning av hårdvara, labuppkoppling.
• Elektrisk provning av funktionen, effektfaktor, verkningsgrad mm.
• Ideér om produktifiering av 3-fas PFC.

Dina kvalifikationer
Examensarbetet görs lämpligen av två studenter med vardera omfattningen 30 hp. Beroende på ambitionsnivån kan vissa punkter ovan strykas.

Kontaktpersoner:

Johan Fält
[email protected]
Tel 031-794 8769

Johan Arvidsson
[email protected]
Tel: 031-794 8476


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.