Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-16

Betula Automotive Bluetooth On A Chip

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Uppgiften går ut på att integrera Mecel Betula SDK i ett inbyggt system (ARM processor) samt utföra prestandamätningar (MIPS) för olika användningsfall.
Dessutom skall ett interface för att utföra remote konfigurering av Echo cancellation (EC) och Noise reduction (NR) definieras och implementeras.

Beskrivning av uppgiften
Mecel Betula SDK är en mjukvarulösning för att skapa Bluetooth connectivity lösningar i inbyggda system. I vissa fall riskerar en mjukvarulösning att ge en allt för hög processorlast på grund av allt (ljud)data som skall processas och då skulle ett externt Bluetoothkort vara att föredra.

Examensarbetet blir att integrera Mecel Betula Sdk samt tillhörande Echo Cancellation och Noise Reduction paket. Dessutom skall en applikation för att konfigurara EC och NR via SPP profilen tas fram.

När allt snurrar på målsystemet skall prestandamätningar utföras för några olika användningfall med HFP och A2DP profilerna.

All mjukvara som tas fram för Mecel Betula SDK skall skrivas i C. Konfiguationsapplikationen skapas lämpligen i ett högnivåspråk.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.