Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-18

AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
AUTOSAR är en internationell mjukvarustandard inom automotive-industrin. I konceptet ingår, förutom själva mjukvaran, även möjlighet att konfigurera upp system med hjälp av ett standardiserat XML-format. I konceptet finns även beskrivet hur applikationer, s k Software Components (SW-C) kan exekveras i en simulerad kommunikationsmiljö, Virtual Function Bus (VFB), exempelvis på en PC. För att kunna förutsäga hur dessa applikationer beter sig i en verklig miljö kan man applicera realtidskrav på exekvering samt kommunikation.

Beskrivning av uppgiften
Uppgiften går ut på att för en befintlig VFB implementation utreda vilka realtidskrav som är önskvärda och implementerbara samt att göra en implementation av dessa krav i den befintliga VFB simulatorn.
Under utredingen behöver det tas i beaktning hur en SW-C scheduleras samt vilka kommunikationsvägar en SW-C har, både internt i samma nod eller externt med andar noder.
I implementationssteget behöves kunskap om hur processor och trådar, ev dynamiskt, fördelas över simuleringsplattformens resurser samt hur de olika kommunikationsvägarna bör simuleras beroende på deras egenskaper. Det bör även implementeras ett passande GUI för att visuellt övervaka exekvering samt kommunikation.
I AUTOSAR finns det möjlighet att kommunicera över Ethernet, FlexRay, CAN och LIN, elementär kunskap om dessa protokoll är en fördel. Under examensarbetets utförande kommer experter på de olika kommunikationsbussarna att konsulteras för att skapa en rättvis modell

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.