Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-19

AUTOSAR transformer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
AUTOSAR är en internationell mjukvarustandard inom automotive-industrin. I konceptet ingår, förutom själva mjukvaran, även möjlighet att konfigurera upp system med hjälp av ett standardiserat XML-format. Detta XML-format ändras för varje ny version av AUTOSAR, och användarna har ett stort behov av att kunna konvertera sina XML-filer mellan olika versioner.

Beskrivning av uppgiften
Uppgiften går ut på att ta fram en metod för att så långt som möjligt automatisera konverteringen av XML-filerna mellan de olika AUTOSAR-versionerna.

I den inledande fasen analyseras skillnaderna mellan AUTOSAR-versionerna manuellt och olika exempel på transformeringsoperationer identifieras. Därefter blir uppgiften att ta fram en metod för att automatiskt jämföra metamodellen mellan två AUTOSAR-versioner samt att utveckla en algoritm för att applicera transformen.

Uppgiften kräver god kunskap i Java och det är en fördel om man har arbetat med utveckling av Eclipse-plugins samt med EMF (Eclipse Modelling Framework). Det är också bra om man har kommit i kontakt med modellering i t.ex. UML. Goda kunskaper i engelska är ett krav eftersom en del handledning kommer att ske i samarbete med vår utvecklingsavdelning i USA.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.