Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-22

Vidareutveckling av Access 2010 databas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett ritföretag med kunder över hela Sverige och har kontor på tre olika orter. Vi har för närvarande ett egenutvecklat access 2010-baserat planeringssystem där vi lägger in alla jobb och ändrar status löpande. Databasen är relativt avancerad med mängder av Macron, VB kod och stort mått av automatik.

Examensjobbet omfattning är flexibielt, det innebär att man kan åta sig samtliga eller enskilda delar av det som behöver göras.

Detta system behöver utvecklas utifrån följande huvudspår:

1. Utveckla en statistik modul så att vi kan få fram statistik utifrån medarbetare, produkt eller kund.

2. Vi vill genomföra årliga enkäter där svaren läggs in i databasen och vi vill även att kunden ges möjlighet att betygsätta varje enskilt jobb vi gör via ett automatiskt mail.

3. Systemet körs idag lokalt på ett kontor (som övriga kontor ansluter till via Logmein) men vi vill ha en bättre lösning för hur man fjärr ansluter till databasen från andra kontor.

4. Vi skulle vilja att även våra kunder ska kunna se information om aktuella och historiska jobb online via ett webbgränssnitt.


För den som åtar sig exjobbet finns det möjlighet att på konsultbasis vidareutveckla systemet efter att studierna är klara.

All dokumentation av det nuvarande systemet är på Svenska varför kunskaper i Svenska är nödvändigt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.