Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-22

Metod för vattenflödesmätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Energi och renhållning
Ort: Borås

Företag: Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljös verksamhetsområden är fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, avfallshantering och energi- och avfallstjänster. Bolaget har ett antal anläggningar för avfallshantering och produktion av både el och fjärrvärme. Bolaget ska också - i ett evigt kretslopp - förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen.

Uppgift:
Borås Energi och Miljö behöver hjälp med att undersöka och ta fram en metod för att på bästa sätt mäta vattenflödet i en bäck. Bäcken ligger i anslutning till bolagets avfallsanläggning Sobacken. Anledningen till att man behöver veta mer om flödet är at gällande lagstiftning ställer krav på att den som bedriver deponiverksamhet ska ha kunskap om flöde i ytvatten som kan påverkas av deponiverksamheten.

Utifrån litteraturstudier och fältbesök ska en metod för mätning av vattenflödet tas fram som kan underlätta för Borås Energi och Miljös framtida kontroller av flödet i bäcken. För att verifiera att metoden fungerar skall provmätningar göras.

Vi söker en student som har kunskap om vattenflödesmätningar och de metoder som kan användas för detta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.