Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-23

Nyttjande av en fullständig räknemodell i ett landsbyggdsentreprenöriellt företag som framgångsfaktor.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Äleby Gård är ett landsbyggdsentreprenöriellt företag med fyra affärsområden. Skog, fastigheter, småskalig livsmedelsproduktion och förädling samt arrangemangs verksamhet. Det är fyra områden som alla har stor potential utifrån de geografiska läget företaget är placerat på. Särskilt fastigheterna, livsmedelsproduktionen och arrangemangs verksamheten. Dessa är även områden som ständigt kräver förnyelse och en aktiv hantering av marknaden. Uppgiften är att med hjälp av en befintlig exelmodell ta fram en fullständig exelmodell där de fyra affärsområdena analyseras i minsta detalj och förs in i en ny modell. Denna modell skall kunna ligga till grund för köp, sälj samt investeringsbeslut. Samtliga områden skall integreras i modellen så att viktiga strategiska beslut kan tas med modellen som underlag.

Engagerade ägare söker engagerade ex-jobbare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.