Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-23

Landsbyggds företagets klimatpåverkan ur ett besöks näringsperspektiv.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Äleby är en gård som likt många gårdar idag har gått från att vara en konventionell spannmålsgård med skogsbruk och djurhållning, till att under ett tiotal år ställt om mot en ny bransch. Vi är idag riktade mot besöksnäringen och beroende av att våra gäster/kunder ser vår fabrik nämligen de 900 hektaren mark inklusive ca 700 hektar vatten som en klimat positiv plats. Vi är idag ett företag som har skogsproduktion, bostadsuthyrning, småskalig livsmedelsförädling och produktion samt arrangemangsverksamhet. Uppgiften är att ta fram en modell för vilken klimatpåverkan företagets verksamhet utgör samt att undersöka vilka effekter det givna resultatet ger på verksamheten ur ett besöksnäringsperspektiv.

Engagerade ägare som söker engagerade ex-jobbare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.