Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-23

Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag är mer uppemot hälften av de 850 00 enskilda avloppen i Sverige undermåliga.
Resultatet av detta är relativt stora utsläpp av övergödande ämnen till sjöar och vattendrag och i förlängningen också Östersjön. Åtgärdandetakten för de undermåliga tillika olagliga avloppen är mycket låg. Idag åtgärdas kanske kring en 0,5 % av de dåliga avloppen per år i Sverige. Dessutom är kunskapen om hur många avlopp och vilken status dessa avlopp har mycket liten både på kommunal, regional och nationell nivå. De uppgifter som idag används är baserade på antaganden och schabloner.

Hur ser då situationen ut i de övriga länderna kring Östersjön?
Vet man hur många enskilda avlopp som finns och vilken status dessa har?
Det är av intresse för de enskilda länderna och för arbetet med att bedöma de enskilda avloppens övergripande påverkan på Östersjön, att utveckla datainsamling och uppföljning av åtgärdandetakten.

Examensarbetet skulle innehålla en inventering av hur länderna runt Östersjön har organiserat sin statistik och ska leda till en sammanställning av antal enskilda avlopp, den teknik som tillämpas, vilken status befintliga anläggningar har samt vilken åtgärdandetakt. Om möjligt ska också en beskrivning göras av vilka åtgärder som pågår för att öka åtgärdstakten.

Resultatet från examensarbete skulle utöver kunskapssammanställningen kunna leda till förslag på samverkan mellan östersjöländer vad gäller utveckling av rapportering och mätning av åtgärdandetakt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.