Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-26

Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
I dagens markbaserade radarsystem finns funktioner för att exempelvis resa masten och manövrera stödben. Det sköts med hjälp av ett centralt elektriskt drivet hydrauliksystem där alla flöden till de olika funktionerna utgår ifrån. Ett styrsystem får insignaler från olika brytare och givare. Det styr sen elektriskt vilka funktioner och flöden som skall användas. Hydrauliken används mest under gruppering vilken tar i storleksordningen 10 minuter. Hastigheten på varje funktion är i hydrauliksammanhang ganska låg.

Vidare planeras det för att ha ett bussbaserat kontrollsystem för kraftförsörjning och klimatstyrning i nästa generation radarplattform (MFR).

Ett mer flexibelt sätt att realisera hydrauliken på skulle vara att ha mindre hydraulikmoduler ute vid varje funktion. En sådan modul skulle innehålla en elektriskt driven hydraulpump med någon form av styrning för att reglera flödeshastighet. Det skulle kunna vara en hastighetsreglering på pumpmotorn och/eller ventiler. Man skulle kunna kontrollera det med samma bussbaserade kontrollsystem som kraft och klimat styrs med.

Med ett sådant distribuerat hydrauliksystem skulle man kunna ta bort eller lägga till funktioner utan att behöva dimensionera om hydrauliksystemet i övrigt. Dessutom skulle man kunna minska antalet rör och slangar med en minskad läckagerisk som följd.

Kartläggning och utvärdering av följande punkter:
• Storlek på varje hydraulikmodul (vikt, volym, prestanda)
• Lämplig elektrisk drivning (AC eller DC)
• Möjlig potentiell läckageminskning i en GAMB
• Kablage till varje hydraulikmodul
• Färdiga lösningar tillgängliga på marknaden

Resultat:
• Produktionskostnad för motsvarande system som dagens AMB
• Nivå på moduläritet som kan uppnås
• Lämplighet att användas i dagens GAMB
• Lämplighet att användas i framtida plattformar

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande 30 hp vardera.

Kontaktpersoner:
Daniel Dermark
[email protected]
Tel: 031-7949961

Torgny Hansson
[email protected]
Tel: 031-7948663


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.