Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-30

OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Energy Markets är Sweco Energuides analysavdelning för den nordiska energimarknaden och
har 17 anställda konsulter. Avdelningen har daglig bevakning av den Nordiska elmarknaden och
följer kontinuerligt bland annat prisutvecklingen bränslen, råvaror och utsläppsrätter. Enhetens
vecko- och månadsrapporter som regelmässigt distribueras till våra kunder innehåller såväl
fundamentala som finansiella analyser av elmarknaden. Vi utför även långsiktsprognoser av den
Nordiska elmarknaden som beaktar den framtida energipolitiken, styrmedel, investeringsplaner
och efterfrågeutveckling på den nordiska marknaden.

Som ett stöd i våra tjänster använder Energy Markets egenutvecklade modellverktyg för att
analysera den nordiska kraftmarknaden. Power Model (PoMo) är en hydrotermisk
kraftbalansmodell som modellerar framtida elpriser. Modellen beräknar den optimala
vattenkraftsproduktionen med målfunktionen att minimera nuvärdet av kostnaden för framtida
elproduktion. Modellen har den förenklingen att endast ett vattenmagasin och ett vattenkraftverk
modelleras för hela norden.

Svenska Kraftnät har beslutat att från och med den 1:a november 2011 skall Sverige delas in i
fyra olika anmälningsområden. Dessa anmälningsområden kommer att vid flaskhalsar i elnätet
att delas upp i olika prisområden. Det innebär att den nordiska elmarknaden under vissa timmar
kan bestå av uppemot 12 separata prisområden. För att följa med i den kontinuerliga utveckling
som sker av elmarknaden har avdelningen inlett arbetet med att vidareutveckla
kraftbalansmodellen PoMo. Detta innebär att modellen skall utvecklas till att innefatta flera
vattenmagasin och vattenkraftverk i modellen.

Syftet med examensarbetet är att ta fram och implementera beräkningsalgoritmer anpassade till
vår befintliga modell för att optimera driften av ett hydrotermiskt system med flera olika
vattenmagasin. Algoritmen skall inom rimliga tidsramar i ett första steg optimera två separata
vattenmagasin.

För att lyckas i uppdraget krävs att den sökande har:

- Goda kunskaper inom optimeringslära
- Goda programmeringskunskaper i Visual Basic eller Matlab
- Kunskaper om elmarknaden är önskvärt men ej nödvändigt

Arbetet är sekretessbelagt och kommer att utföras på Swecos kontor i Stockholm under
vårterminen 2011. Stor vikt läggs på kandidatens personliga egenskaper.

Ansökan och eventuella frågor skickas till [email protected]

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och
arkitektur. Koncernen omsätter cirka 5,3 Mdr SEK och har 5 100 anställda, varav 2600 i
Sverige. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är
medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.