Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-01

Automatiskt kontrollverktyg för användarvänlighet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I företagets agila systemutvecklingsverktyg Softadmin finns det idag s k project inspection som innebär att möjliga runtime-fel detekteras i förväg. Detta verktyg innefattar idag inte användarvänlighet!

Softadmin medger slutanvändarna god användarvänlighet generellt, men det finns möjlighet att systemutvecklarna gör misstag och användarvänligheten blir lidande.

Detta examensarbete innefattar att konstruera ett kontrollverktyg som kan varna systemutvecklaren om att dålig användarvänlighet har detekterats. Vi kan erbjuda ett underlag för våra idéer kring detta område.

OBSERVERA: Du måste genomföra vårt ansökningstest på vår webbplats för att få ansöka till detta examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.