Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-03

Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och marinanvänding. Med hjälp av Scanias modulariseringstänk kan företaget erbjuda produkter i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranchens olika krav på varje enskild lastbil eller buss.
Enterprise Architecture (EA) är ett område eller metod för att beskriva dagens eller framtidens verksamhet ur olika perspektiv (processer, informationssystem, kompetenser) för att kunna styra Scanias verksamhetsutveckling mot företagets övergripande mål och ambitioner. Ett av huvudsyftena med EA är att säkerställa att IT-investeringar är i linje med företagets strategier.

Mål: Undersöka möjligheten till att säkerställa att innehållet på en långsiktig IT plan överensstämmer med verksamhetens behov och krav.

Beskrivning av arbetsmoment: Arbetet kommer att bland annat att omfatta kartläggning av dagens beslutsforum och arbetssätt. Med tanke på att prioriteringar och fokusområden bör utvärderas kontinuerligt behöver ett arbetssätt utvecklas för att möta ändrade förutsättningar och krav. Omvärldsanalys – hur hanterar andra företag som implementerat EA beslutsstöd?

Tänkta moment och förväntat resultat av examensarbetet är:

- Arbeta fram en metod och process för hur strategiskt prioriterade områden av IT-stöd behandlas på vägen mot realiserade lösningar

- Vidareutveckla dagens arbetssätt för att möjliggöra en objektiv analysgrund baserad på exempelvis nyckeltal

Utbildningsnivå: Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig till studenter inom datateknik, elektroteknik, IT eller industriell ekonomi. Kunskap i IT Management är meriterande.

Antal studenter: 2 (individuell ansökan)

Start: VT 2011

Omfattning: 30 hp (ca 6 månader)

Kontaktpersoner och handledning:
Michael Thel, UTIP, Manager, 08 553 81694, [email protected]
Fredrik Flodmark, UTIP, Business Architect, 08 553 53104, [email protected]

Akademisk handledning: Industriella informations- och styrsystem, Kungliga Tekniska Högskolan

Ansökan skickas till:
Monica Marklund, Scania, Personal, 151 87 Södertälje, tel 08-553 83045, [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2010-12-14


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.