Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-10

Energieffektivisering inom anläggningar för VA-distribution

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Telge Nät AB
Telge Nät AB är ett kommunalägt bolag i Södertälje som ingår i Telgekoncernen. Telge Nät ansvarar för distributionen av el, VA, fjärrvärme/fjärrkyla och bredband till Södertälje och Nykvarn.

Bakgrund:
Telge Nät försöker kontinuerligt att effektivisera distributionen av alla produkter och samtidigt bidra till en effektivare energianvändning. Vårt mål är att minska resursanvändningen och reducera utsläppen av växthusgaser med minst 2 % per år. Under tre år har branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt exempel på hur elanvändningen i VA-systemen kan minskas, de samlade erfarenheterna vill vi nu överföra till vårt eget nät.

Uppgift
Examensarbetet syftar till att kartlägga energieffektiviseringspotentialen i vår distribution av VA-tjänster. Vi tror det är möjligt att uppnå en tioprocentig reduktion, med rätt investeringar, under en treårsperiod. Din uppgift blir att genom intervjuer, modelleringar och omvärldsbevakning hitta de åtgärder som är lönsamma för TN och sammanställa besparingspotentialen både vad gäller energi och ekonomi.

Sökanden
Vi tror att du som söker studerar till civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning energi eller motsvarande.
Arbetets omfattning kan anpassas efter samråd med sökanden

Kontaktperson
Jakob Aldrin
chef Planering & Utredning, Telge Nät
08-553 220 76
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.