Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-10

Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommuner som har en utbyggnadsplan för VA står ofta inför problemet att det tar lång tid (flera år) från planeringsskedet till systemet är färdigbyggt och inkopplat. Innan man kommer fram till färdig lösning kan undermåliga avloppsanläggningar generera stor miljöpåverkan och vara ett hygieniskt problem. Samtidigt är det i praktiken svårt att ställa krav på att fastighetsägare och verksamhetsutövare gör stora investeringar i enskilda anläggningar när kommunalt VA planeras inom några få år.

I Norrtälje kommun pågår en omfattande utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. I ett inledande skede kommer ca 4000 enskilda avlopp att anslutas till kommunalt VA under en 5-årsperiod.

Syftet med examensarbetet är att identifiera lösningar som kan tillämpas på enskilda fastigheter i väntan på kommunalt avlopp. Kriterierna för urvalet bör vara att tekniken kan införas på kort sikt, avvecklas snabbt, vara bra ur miljösynpunkt samt vara kostnadseffektivt. Ytterligare frågor är hur tillståndsprocessen hos miljömyndighet skall fungera för dessa övergångslösningar samt hur fastighetsägarna får tillgång till tekniken.

Examensarbetet genomförs av student från utbildningarna Civilingenjör Miljö och vattenteknik, miljöinspektör eller liknande. Handledning sker i samarbete med Norrtälje kommun.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.