Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi har utvecklat en prototyp av denna applikation för iPhone som har använts i en vetenskaplig studie om hur stress påverkar kognitiva funktioner, med goda resultat.
Större intresse och behov finns att frekvent kunna samla kognitiv data i allt från återkoppling för individen till stöd i utvecklingen nya läkemedel. För inmatning och feed-back är smart-phones och annan handhållen utrustning ett perfekt verktyg. Detta är ett tillfälle för en duktig utvecklare kunnig inom C# att delta i ett intressant forskningsprojekt för att ta fram en användarvänlig prototyp för registrering och feed-back.

Projektet är utvecklat i C#/MonoTouch för att det senare lätt ska kunna flyttas till andra plattformar såsom Android, WP7, Meego m.fl.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.