Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Examensarbete inom exportstrategier för Finland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Logosol är ett globalt snabbväxande företag med försäljning till konsumenter och mindre företag i över 60 länder. Vi utvecklar maskiner och produkter som de flesta har råd och våra innovativa lösningar har märkbart förändrat det småslakiga skogsbruket och träförädlingen i
över 20 år. Med en stark tillväxt på export ser vi en stor potential i den finska marknaden och kommer därför under 2011 starta ett större projekt för att öka försäljningen genom återförsäljare och direktförsäljning.

Logosols försäljningsorganisation jobbar idag med direktförsäljning till slutkund, försäljning till dotterbolag samt till återförsäljare över hela världen. För varje marknads unika behov hittar vi den mest effektiva och lönsamma lösningen. På kontoret i Härnösand pratar vi många språk
och möter många olika typer av kunder. Med en stark tillväxt i Norge och en sedan många år stor marknadsandel i Sverige tror vi att det finns en stor outnyttjad potential i Finland som idag står för ca 5 % av vår omsättning. Vi kommer därför under 2011 starta ett omfattande projekt för att kartlägga, strukturera och effektivisera befintliga och nya försäljningskanaler i Finland.

Till detta projekt söker vi en eller två finskspråkiga studenter som läser sista året på något av civilingenjörsprogrammen alternativt ekonomi/marknadsföring. Önskade egenskaper; driv ,
engagemang, självständig, noggrann och förmåga att lösa praktiska problem med enkla medel.

I Härnösand finns Logosols huvudkontor med drygt 30 anställda. Vi har dotterbolag och återförsäljare i länder som Tyskland, Norge, USA, Ryssland, Australien, Frankrike och UK. Det händer mycket på Logosol, med utveckling, marknadsföring och försäljning för en global marknad får vi en spännande och dynamisk arbetsplats med många språk, resor och drivna medarbetare. Arbetsglädjen och gemenskapen i gruppen ger oss tryggheten att växa och
fortsätta utvecklas. Möjligheterna till arbete utomlands ligger inte långt borta för den som tycker det skulle vara spännande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.