Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-16

Utvärdering av (miljö)effekter från miljöinitiativ från läkemedelsindustrin.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frivilliga miljöinitiativ ökar i antal men det råder stor osäkerhet ifall initiativen faktiskt leder till mindre miljöpåverkan. Syftet med detta examensarbete är att genom empiriska utredningar undersöka om det frivilliga miljöklassificeringssystemet för läkemedel har minskat miljöpåverkan från läkemedel.
Detta kommer att göras genom enkätundersökningar till läkemedelskommittéer (som är rådgivande till läkare i val av läkemedel), genom intervjuer med nyckelpersoner, samt genom att jämföra försäljningssiffror.

Vår målsättning med examensarbeten är att de ska vara en del av den pågående forskningen.

För mer info, frågor och exempel på tidigare examensarbeten:
Christina Rudén, cr(a) kth.se, 08-790 95 87, www.infra.kth.se/~cr/
Marlene Ågerstrand, maa2(a)kth.se, 08-790 95 99, www.infra.kth.se/~maa2


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.