Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-16

Kemikaliers effekt på människor och miljön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi inom forskningsprogrammen MistraPharma och Chemitecs söker examensarbetare som är intresserade av kemikaliers effekt på människor och miljön. Vi sysslar med det som kallas regulatorisk (eko)toxikologi, vilket betyder att vi utifrån befintliga data och annan dokumentation utvärderar och föreslår förbättringar av olika aspekter inom lagstiftning, riskbedömning och riskhantering. Vår avdelning är tvärvetenskaplig, men alla som arbetar med kemikalierisker har en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund.

Exempel på frågor vi jobbar med, och som skulle kunna göras som examensarbeten, är:

• Utvärdera miljöeffektiviteten av frivilliga miljöinitiativ från industrin
• Utvärdera REACH teststrategier för cancerframkallande ämnen
• Undersöka varför riskbedömare kommer fram till olika resultat i bedömningar av samma kemikalie
• Hur väl fungerar produktinformation som riskhanteringsstrategi?

Vår målsättning med examensarbeten är att de ska vara en del av den pågående forskningen.

För mer info, förslag på konkreta arbeten, frågor och exempel på tidigare examensarbeten:
Christina Rudén, cr(a) kth.se, 08-790 95 87, www.infra.kth.se/~cr/
Marlene Ågerstrand, maa2(a)kth.se, 08-790 95 99, www.infra.kth.se/~maa2

Se också: www.mistrapharma.se, www.chemitecs.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.