Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-17

Miljöledning och egenkontroll av flygplats

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort: Trollhättan
Företag: Fyrstads Flygplats

Fyrstads Flygplats utanför Trollhättan ägs gemensamt av Fyrstadskommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla & Lysekil. Flygplatsen skall tillgodose Fyrstadskommunernas gemensamma behov av flygtrafik. Flygplatsbolaget skall ansvara för eller medverka till att en trafikflygplats av god standard finns i Fyrstadsregionen.

Uppgift:

Fyrstads Flygplats bedriver miljöfarlig verksamhet och har tillstånd enligt miljöskyddslagen för flygplatsverksamhet. Vid den senaste inspektionen identifierades vissa brister i egenkontrollen av verksamheten, och det är dessa brister man bl.a. behöver hjälp med. Bolagets mål är att uppnå mer hållbar verksamhet genom föredömlig miljöledning. Flygplatsen har krav på en omfattande egenkontroll och vill analysera om och i så fall hur en miljöcertifiering kan vara till hjälp.

I uppgiften ingår, förutom hjälp med periodisk miljöbesiktning (som är en del av egenkontrollen), också att utreda hur flygplatsen bör utveckla sin egenkontroll på bästa sätt för att inte liknande brister ska uppstå i framtiden och för att kunna vara ett föredöme inom miljöledning. Är en miljöcertifiering den bästa lösningen?

För att svara på den frågan behöver man beskriva och värdera nyttan för flygplatsen med en miljöcertifiering. I detta ingår flera perspektiv såsom arbetsbelastning för den egna personalen, kostnad, revisioner och möjliga marknadsfördelar. I uppgiften ingår dessutom att värdera vilken typ av certifiering som är lämpligast för just flygplatsverksamhet.

Flygplatsens verksamhet består av flygplatsdrift, trafikkanttjänster, säkerhetskontroll och caféverksamhet men projektet omfattar främst den markbundna verksamheten såsom fordon, verkstäder, kemikalier, tankanläggningar, café osv.

Detta examensarbete innehåller både praktiska och teoretiska delar och passar för dig som har läst Miljöledning. Då projektets omfattning är ganska stor passar det bra för studenter som arbetar tillsammans, men upplägget kan självklart diskuteras beroende på den sökandes kompetens och om man skriver 15 eller 30 hp.
Examensarbetet är aktuellt under 2011.


För anmälan och mer information, vänligen kontakta Miljöbron på tel. 0731-80 38 45 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.