Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-17

Byggblock för multifunktionella AESA-system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
På avdelningen för antenn och mikrovågsteknik utvecklar vi antenn- och mikrovågslösningar för framtida sensor- och radarprodukter.

Din roll
Examensarbetet omfattar studier och utveckling av byggblock för framtida multifunktionella AESA-system. Beroende på för stunden aktuella behov och sökandens bakgrundskunskaper, så kan detta innebära alltifrån utveckling av en eller flera nyckelkomponenter, antingen som integrerade chip eller på kort, till olika lösningar i själva strålningsaperturen. Det kan också innebära analys/utveckling av mer sammansatt karaktär, på systemnivå. Det skulle också kunna innebära analys/optimering av vår utvecklingsmiljö och konstruktionsmetoder för denna typ av system.
Arbetsuppgiften omfattar följande delmoment:
• Teori: Utföra litteraturstudier om AESA och/eller multifunktionella sensorlösningar
• Konceptstudier: Val av ett representativt byggblock (eller flera) för fortsatt analys/konstruktion. Studera/analysera olika teknologier, topologier, realiseringar, prestanda etc.
• Design: Konstruktion/verifiering av framtaget konceptförslag, i simuleringsmiljö och/eller genom praktisk tillverkning och mätning.
• Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Dina kvalifikationer
Vi söker två driftiga studenter som inte är rädda för intensivt arbete och tillsammans utför uppdraget med en hög ambitionsnivå. Ni är i slutet av er utbildning och läser förmodligen till civilingenjör inom Elektronik eller Fysik.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.

Kontaktpersoner:
Lovisa Björklund, rekryterande chef
tfn: +46 31- 7948268

Bodil Takvam, HR
tfn: +46 31 794 8682


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.