Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-22

Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Energi
Ort: Tidaholm

Företag: Windforce
Windforce är ett innovativt företag som tillhandahåller småskaliga energilösningar för den som vill producera sin egen energi från förnyelsebara energikällor. Windforce bedriver egen utveckling, tillverkning och försäljning av unika små vindkraftverk. Windforce säljer även produkter från andra tillverkare för att kunna erbjuda kunden en komplett energilösning. Windforces kunderbjudande sträcker sig därmed från små bygglovsfria vindkraftverk till solenergi lösningar och kombinationen av vind och sol, så kallade hybridsystem.
Windforces egenutvecklade vertikala vindkraftverk V3 lämpar sig bäst på landsbygden, medans de mindre hybridsystemen med horisontella små vindkraftverk och solceller fungerar lika bra för villa och fritidshusägare i mer tätbebyggda områden. Energisystemen är enkla att installera och levereras som färdiga paketlösningar. Systemen är ett mycket bra komplement till den ordinarie energiförsörjningen men kan inte till 100 % ersätta den ordinarie elanslutningen. I Sverige är fenomenet egen el-produktion fortfarande väldigt nytt, men i likvärdiga länder som Tyskland och England är detta utbrett tack vare generösa incitament från landets respektive regeringar. Det är därför mycket intressant att se hur svenskar ställer sig till konceptet om egen elproduktion för att bedöma hur stor framtidspotential konceptet har i Sverige.

Uppgift:
Den absolut största marknaden för de vindkraftverk som Windforce utvecklar och säljer är exportmarknader vilket ställer andra krav på organisation och tillverkning än vid tillverkning och försäljning till den svenska marknaden. För att förbereda sig inför en framtida expansion vill Windforce därför ha hjälp med att undersöka hur tillverkning och logistik kan läggas upp för att vara optimal ur både kostnads- och miljösynpunkt.

Examensarbetet innebär att undersöka hur Windforce kan optimera tillverkningen och de logistiska flödena för att vid en expansion till exportmarknaden ha klart för sig redan från början vad som är ett bra upplägg när det gäller var tillverkningen sker (i Sverige eller kanske på plats i det land där efterfrågan finns?) och hur transporter kan ske både till fabrik och till kund. Lämpligt vore att titta på ett eller flera scenarion och jämföra dessa med varandra för att se vilka miljövinster respektive kostnadsbesparingar kan göras med respektive scenario.

Du som söker bör ha goda kunskaper inom logistik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.