Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-30

Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett tillverkande företag i Kalmar län inom sektorn stålprodukter. I dag är huvudprodukten batterilådor med kemikaliebeständig ytbeläggning till truckindustrin. Övrig produktion riktar sig i huvudsak mot byggnadsindustrin i form av ingjutningsgods och bärande stålkonstruktioner. Marknaden för båda segmenten har varit svag under de senaste åren.

Målet är att om möjligt öka omsättningen i dagens segment och att hitta nya områden att expandera inom. För att klara detta behöver man systematiskt gå igenom ett antal frågeställningar. Erfarenhetsmässigt brukar studenter kunna göra ett mycket bra jobb och också se saker från helt nya infallsvinklar.

Vi behöver i stort få fram sytematiskt sammanställda svar på frågeställningar som:

1. Vilka segment bör vi vara kvar i och vilka nya kan vara lämpliga att expandera i ?

2. Vilket slags produkter skulle passa med utgångspunkt från maskinpark, personalkompetens och lönsamhet ?

3. Hur skall vi hitta dessa potentiella nya kunder ?

4. Hur skall vi presentera vårt erbjudande och hur skall vi systematiskt bearbeta marknaden ? Bland mindre företag saknas ofta förmåga att aktivt arbeta med dessa frågeställningar.

5. Hur skall vi skapa styrda processer där potentiella kunder i ”rätt” segment kontinuerligt vaskas fram och bearbetas. Var finns ”mötesplatserna”. Årets Nobelpris gavs till just personer som hade forskat och kommit fram till intressanta problemställningar avseende svårigheterna att para samman efterfrågan och utbud.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.