Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-04

Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Bestånden av gädda och abborre i Stockholms skärgård har minskat under flera år. Orsaken till nedgången verkar bero på reproduktionsstörningar. Detta har lett till att flera åtgärder nu sätts in föra att rädda kustfisket. Abborre och gädda de viktigaste arterna för sportfiskare och fisket har ett väldigt stort rekreationsvärde. Ungefär 1,5 till 2 miljoner svenskar sportfiskar någon gång varje år. Vissa sportfiskare lägger mycket pengar på utrustning eller betalar för guidade fisketurer för att öka chanserna till ett givande sportfiske. Studier har visat att det ekonomiska värdet av det svenska sportfisket är högre än för yrkesfisket.
Förslag till syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka det ekonomiska värdet av den sportfiskade abborren och gäddan i Stockholms skärgård.
Exempel på frågeställningar:
Vilka arbetstillfällen genereras av sportfisket i Stockholms skärgård?
Vilket värde har sportfisket för skärgårdskommunerna?
Hur kan skärgårdskommunerna verka för att öka värdet på sportfisket inom kommunen?
Metod: Arbetet utförs i etapperna: problemformulering, inventering och teori, analys och utvärdering samt diskussion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.