Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-04

Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: För djuruppfödning krävs insatser av foder. Fodrets innehåll och ursprung varierar vilket präglar djuruppfödningens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Miljöpåverkan förläggs också till viss del utomlands om foderråvaror importeras från andra länder. Detta är fallet med den svenska boskapsuppfödningen som använder stora mängder soja. Det finns klara miljöfördelar med att minska importen och istället odla mer proteinfoder i Sverige. Foderproduktionen till fiskodlingsindustrin är också kontroversiell. En stor del av den fisk som fångas i Sverige används som foder till fiskodlingar. Fiskodlingsindustrin kommer behöva minska andelen fisk i fodret eftersom det tär på de vilda fiskbestånden.
Förslag till syfte: Att kartlägga vilka mängder foder som används i olika branscher i Sverige samt fodrens ursprung.
Förslag till frågeställningar:
Hur ser användningen av foder ut för olika djuruppfödningssystem?
Hur stora mängder foder konsumerar de olika systemen i Sverige årligen?
Metod: Arbetet utförs i etapperna: problemformulering, inventering och teori, analys och utvärdering samt diskussion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.