Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-04

Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta arbete skulle behöva göras men arbetet kanske ska bedrivas med någon annan än miljökontoret som huvudman då vi inte längre har ansvaret för miljöanpassad upphandling i Luleå kommun. Kontakta oss för diskussion.

Livscykelanalys, vad våra val får för återverkningar och reella kostnader är exempel på infallsvinklar som skulle kunna nyttjas.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.