Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målet att alla kommunala skolor i Eskilstuna skulle genomföra internationella projekt nåddes år 2007. Internationella kontakter och olika projekt har kartlagts år 2007 och 2009 där man kan läsa, bland annat, vad för slags projekt som genomförts, med vilka länder man har haft kontakt med och varifrån pengarna ansökts och beviljats. Man kan konstatera att skolorna är mycket aktiva vad gäller internationalisering.

Återstår att undersöka och analysera vad internationaliseringsarbetet tillför kvalitetsarbetet och undervisningen i för/skola! Vad har man för mål? Hur formuleras målen? Når man dem? Kan man se något mervärde av detta arbete? Påverkar detta barnens och elevernas inlärning? kunskap? och för elever som får betyg, påverkas dessa?

Jag vill att denna uppsats ska påvisa OM det finns ett mervärde av internationellt arbete i förskola/skola och om svaret är ja - vad för slags mervärde!? Är det viktigt att skolor arbetar internationellt? varför?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.