Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Miljövänlig bankkund

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Sparbanken Alingsås
Sparbanken Alingsås består av 5 bankkontor med huvudkontor i Alingsås. Förutom Alingås så har banken kontor i Lerum, Vårgårda, Herrljunga och Sollebrunn. Totalt har man 110 anställda varav 65 arbetar på Alingsåskontoret. Man har ca 73 000 kunder och förvaltar ca 25 miljarder kronor. Kunderna är både privat- och företagskunder.
Uppgift:
Sparbanken Alingsås är sedan juni 2009 certifierade enligt ISO 14001. Sparbanken anser att miljöarbetet är en del i skapandet av ett uthålligt samhälle där affärsnytta och miljönöje går hand i hand. Genom ett internt aktivt miljöarbete där vissa mål satts, exempelvis avseende minskad energi- och pappersförbrukning, vill man bidra till att den negativa miljöbelastningen minskar. I och med miljöledningssystemet (ISO 14001) har man nu ett strukturerat miljöarbete. Man vill nu arbeta vidare genom att involvera och låta kunderna bli en del av Sparbanken Alingsås miljöarbete. Sparbanken vill ha hjälp av en eller två studenter att ta fram en marknadsföringsstrategi som hjälper kunderna att bli en ”miljövänlig bankkund”. Examensarbetet kommer innebära att dels göra en kundundersökning (enkätundersökning och eventuellt djupintervjuer) samt analys av denna, dels att ta fram en strategi för hur man marknadsför detta mot sina kunder. Undersökningen är begränsad till privatkunder och tillsammans med Sparbanken kommer ett urval av kunderna att göras. Examensarbetet kommer att utgå från två olika kundaspekter:
1. Tjänster och produkter. Många av Sparbankens tjänster och produkter kan anses vara mer miljövänliga än andra. Hur marknadsför man miljöbättre tjänster gentemot kunderna? Hur kan kunderna bidra till en bättra miljö genom sina val av banktjänster?

2. Placering/sparande av pengar. Idag finns det en mängd olika sparformer med inriktning mot miljö och etik. Det betyder att om man placerar pengar i dessa fonder så gynnar det företag som arbetar med miljö och etik. Bankrådgivarnas dilemma är att de skall i sin rådgivning utgår från kundens riskvilja och vilken kompetens kunden har på området. Rådgivaren får ej bara ”sälja” miljöfonder t ex om inte kunden uttryckligen har bett om detta. Genom att spara sina pengar i den här typen av fonder skulle kunderna ha en positiv indirekt miljöpåverkan. Finns intresse hos kunderna att placera sina pengar i denna typen av fonder? Hur kan man marknadsföra sådana fonder utan att tala om för kunden vilken fond de ska välja?

Vi söker en eller två studenter som läser marknadsföring och har läst/har ett stort intresse för miljöfrågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.