Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Högre utbildning
Ort: Göteborg

Företag: Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har ca 5 000 anställda och 50 000 studenter. Universitetets
kärnverksamhet är utbildning och forskning men också samverkan med omgivande
samhälle. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och 2006 blev hela universitetet
miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt EMAS registrerat. Göteborgs universitet har ett
miljöledningssystem med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan och olika
verksamhetsrutiner. Sedan ett par år tillbaka finns också KLARA som är ett
kemikaliehanteringssystem där alla universitetets kemikalier ska finnas registrerade.

Uppgift:
Examensarbetet handlar om att ta fram en kemikaliestrategi för 5-10 utvalda kemikalier
på Göteborgs universitet. Miljösamordnaren vid Göteborgs universitet har i samråd med
Naturvetenskapliga fakulteten tagit fram en lista på 5-10 prioriterade kemikalier som
behöver granskas närmare. Det är dessa kemikalier som ska granskas närmare i
examensarbetet.
Examensarbetet inleds med en litteraturstudie där studenten får sätta sig in i
kemikaliernas användningsområden och farlighet. Med utgångspunkt från de
prioriterade kemikalierna ska studenten sedan inventera hur mycket av respektive
kemikalie som används i verksamheten på Naturvetenskapliga fakulteten. En
kartläggning av vad man använder kemikalierna till ska också göras samt en studie av
hur inköpen hanteras. Inventering och kartläggning kommer att göras främst med hjälp
av intervjuer och kemikaliehanteringssystemet KLARA. Nästa steg är att utreda hur
kemikalierna kan fasas ut och om de kan substitueras med andra kemikalier som är
bättre för hälsa och miljö (med undantag för de kemikalier som behövs iforskningssyfte). Målet är att ovanstående utredningar ska leda fram till en formulering
av en strategi för utfasning/riskminskning av de utvalda kemikalierna.

Vi söker en eller två studenter med naturvetenskaplig/teknisk bakgrund samt goda
kunskaper i kemi.

Examensarbetet omfattar 30 hp och är aktuellt under 2011.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 0732-70 55 73 eller
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.