Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-10

Utveckling och programmering av fläktvalsprogram.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Åkerstedts Verkstads AB är ett verkstadsföretag som konstruerar, tillverkar och marknadsför fläktar för industriellt bruk. Företaget är beläget i Kvänum i Vara kommun. Företaget har ca 20 anställda.

Åkerstedts produktsortiment består av olika typer av fläktar. För att underlätta arbetet med att välja ut rätt fläkt skall ett fläktvalsprogram utformas. Programmet skall utifrån ett antal fastställda kriterier välja ut lämpliga förslag på fläktar som uppfyller dessa kriterier. Kriterierna består bland annat av värden på luftmängd, totaltryck osv. Det sätt man idag använder för att välja ut lämplig fläkt är via tryckta grafer.

Programmets funktion skall vara sådant att man via indata i form av luftmängd och tryckökning får utdata i form av fläktstorlek, effektförbrukning, varvtal, verkningsgrad och ljudtrycksnivå. Ljudtrycksnivån skall sedan via ytterligare indata, som beskrivning av fläktens omgivning, korrektionsfaktorer och avstånd till ljudkällan, omvandlas till utdata i form av A-vägd ljudnivå. Detta är den primära uppgiften för programmet.

Den sekundära uppgiften är att presentera det val som gjorts på ett för kunden lättförståligt sätt. Detta innebär att ett förslag på tillbehör (inkl artikelnummer) till fläkten skall presenteras tillsammans med ett prisförslag. Det varvtal och den effektförbrukning som programmet räknar ut i sin primära rutin skall omvandlas till ett förslag på elmotor (poltal och effekt) som är lämplig. Fläktens graf med markerad arbetspunkt pressenteras lika så en ritning på fläktens yttre fysiska mått. Detta för att kunden enkelt skall få en överblick över fläktens hela arbetsområde och volym.

Programmet kommer att bygga på en databas där testvärden för de olika fläktarna finns. Utifrån dessa testvärden och med hjälp av ett antal olika ekvationer som är karakteristiska för fläktar kan sedan all nödvändig information hämtas och omvandlas till grafer för olika arbetspunkter.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.