Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-11

Analys av kommuners inställning till uppförande av mindre vindkraftverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag finns ett mycket stort intresse bland allmänheten av förnyelsebara energikällor och egen elproduktion, bland annat på grund av ökade elpriser och klimatförändringar. Gårdsvind är ett innovativt och nystartat vindkraftsbolag som erbjuder kunder nyckelfärdiga lösningar av gårdsverk – från projektering till driftsättning. Med det unika affärskoncept som Gårdsvind utvecklat kommer en investering i gårdsverk att vara en lönsam affär för kunderna.

För att få bygga ett gårdsverk behövs tillstånd i form av bygglov från kommunen. Kommuner bedömer olika hårt om ett gårdsverk får byggas eller ej. Det ligger i Gårdsvinds intresse att utreda vilka aspekter kommuner ser som viktigast när ett beslut om bygglov ska fattas. För att få bygga en grupp av gårdsverk krävs även en anmälan enligt miljöbalken, som prövas av kommunen.
Uppgifter i examensarbetet inkluderar följande:
• Undersöka hur kommunen bedömer inkomna bygglovsansökningar.
• Undersöka hur kommunen bedömer bygglov vid grupp av gårdsverk samt hur anmälan hos miljönämnden bedöms.
• Utreda vilka kommuner som har en mer positiv bild till etablering av gårdsverk samt den bakomliggande orsaken till detta.
• Utveckla ett koncept för hur Gårdsvind ska rikta sin marknadsföring och försäljning för att fokusera på de kommuner där bygglov enklare ges.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.