Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-12

Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ALMI har tillsammans med MittUniversitetet och andra intressenter sedan 1996 drivit en Inkubatorverksamhet i Östersund.
Det finns bra statisktik på utfall från Inkubatorverksamheter nationellt och internationellt.
Vi skulle bheöva en genomgång av de bolag som varit del av verksamheten här i Östersund: Hur har det gått för dem?
Hur många anställda, omsättning samt andra relevanta nyckeltal. vad tycker företagen om verksamheten på BIJ?
Hur har Business Incubator Jämtland levererat i jämförelse med andra inkubatorer?
Vilka effekter har blivit på samhällelig nivå?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.