Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-17

Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
RecipharmCobra Biologics är ett CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) företag som utvecklar och tillverkar monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner, DNA, virus och cellinje framställda produkter för kliniska prövningar. Analysgruppen på RecipharmCobra Biologics i Södertälje stödjer de olika grupperna inom företaget med bl.a. analyser av tillverkat material och processutvecklingsprover.

Vid produktionen av proteinläkemedel framställda i mammalieceller är det viktigt att rena bort det DNA som har läckt ut från cellerna. Det kan finnas mycket små mängder värdcells DNA och därför krävs mycket känsliga analysmetoder. I olika skeden av tillverkningen ställs olika krav på analysmetoden. Vid processutvecklingen behövs en analysmetod som klarar stor genomströmning av prover. För slutprodukt ställs högre krav på känslighet och noggrannhet i analysmetoden.
Syftet med projektet är att sätta upp metoder för kvantifiering av DNA och utvärdera och jämföra dessa metoder och deras tillämpning. Tänkbara metoder kan vara qPCR, spektrofotometri, fluorescens och/eller immunologiskt metod.
Examensarbetaren ska optimera metoderna med hjälp av försöksplanering, utföra och utveckla dem, samt utvärdera dem mot den existerande metoden.

Vi ser gärna att den sökande har goda teoretiska kunskaper i relevanta analystekniker och statistik och ett genuint intresse för problemlösning och metodutveckling. Kunskaper i kemometri är en fördel men inte ett krav.
Examensarbetet utförs på RecipharmCobra Biologics i Södertälje.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.