Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-18

iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En vägyta som har ett tillräckligt bra tillstånd är väsentlig för trafikanterna som använder den. En stor del av drift och vägunderhåll går ut på att hålla en tillräckligt bra standard för att få nöjda trafikanter. Trafikverket sköter och förvaltar det statliga vägnätet. För att avgöra när en tillräckligt bra standard är uppnådd måste man mäta tillståndet. Flera avancerade mätmetoder och mått finns utvecklade för detta syfte. Årligen sker regelbunden inventering av tillståndet med specialutvecklade mätbilar. Att utnyttja dessa är kostsamt och det finns en begränsad mängd. Vidare krävs en långsiktig planering för att få tillgång. Den lokala vägansvariga behöver ofta inspektera ”sitt” vägnät för att upptäcka plötsligt uppkomna skador eller problem med vägytan. För att få mer objektiv kunskap om trafikanters upplevelse av vägtillstånd (ojämnheter) behövs smidiga sensorer som kan följa med och logga trafikantens färd. En väghållare eller entreprenör behöver en omedelbar återkoppling för att avgöra om en åtgärd lyckats eller behöver utföras. Ett annat område som kan ha behov av mätare är för kommuner vid kontroll av cykelbanors jämnhet.
Idag finns så kallade smartphones som innehåller sensorer som accelerometrar, gyron och GPS-mottagare samt möjlighet att skicka data trådlöst. Detta exjobb syftar till att visa om en smartphone kan användas som stöd vid kontroll av vägtillstånd. Tanken är att utnyttja en IPHONE och pröva några av de applikationer som redan finns utvecklade men också utveckla en metod så att data loggas med positionsinformation. Frågor som ska lösas är vilken noggrannhet kan man uppnå för olika delfunktioner? Kan man logga data? Kan man skicka data? Vilka specifikationer har de ingående sensorerna? VTI förfogar över referensmätsystem och en jämförelse ska göras med en föreslagen applikation och referens metoden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.