Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-18

Styrsystem Riktverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett varmvalsverk producerar ca 2 miljoner ton stålband per år. Banden som lämnar maskinen har en temperatur av ca 1000°C och en hastighet av upp till 90 km/h. Shapeline jobbar med att styra valsverket så att banden blir så plana det går att få dem. Självklart en mycket viktig egenskap hos platt stål.

Vi vill nu förbättra vår sensor och ge den realtidsprestanda som matchar marknadens krav, nu och i framtiden. Vi tänker börja med ett exjobb.

Beskrivning av exjobbsarbetet
Du sätter dig in i hur vår produkt fungerar och vilken nytta den ger våra kunder. Du skaffar dig en grundläggande förståelse för planhet och befintliga utvärderingsmetoder. Målet med arbetet är sedan att:

Undersöka vilka styrsystem (och gränssnitt) som används nu och kommer att användas för att styra vals- och rullriktverk i framtiden
Vilka styrsystem som klarar att ta in planhetsdata för att styra verk med dessa
Vilka realtidskrav man har idag, och kommer att ha i framtiden på sådana system
Sammanställa resultaten i ovan nämnda punkter och efter analys välja ut ett styrsystem, infoga och testa en kommunikationsfunktion i Shapelines mjukvara som kan kommunicera med detta styrsystem i realtid.
Utbildningsprofil och formella krav:

Teknisk Fysik och Elektroteknik, t.ex. Y eller YI-linjen.

B-körkort
Engelska i tal och skrift

Sökande bör ha stort teknikintresse, gärna inom reglerteknik.

Omfattning och placering:
Exjobbet omfattar 20 arbetsveckor för 2 personer

Placeringen är på Shapeline i Linköping.

Visst resande inom och utom Sverige kan komma att ingå.

Ersättning
Viss ersättning utgår.

Ansökan:
Ansökan skickas till [email protected], märk din ansökan med ’Riktverksstyrning’.

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.