Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-18

Marknadsanaly - stålindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Shapeline mäter planhet på platta metallprodukter. Vi extraherar data som sedan används för kvalitetssäkring och processtyrning. För att bättre kunna anpassa våra produkter till marknadens behov söker vi ständigt förståelse för hur planhet påverkar tillverkningsprocesserna hos våra kunder. För att ytterligare öka den interna förståelsen vill vi nu gå ett steg längre och prata med våra kunders kunder. Detta kan ge oss värdefull information om hur vi ska utforma vår produkt så den blir ett bättre verktyg for våra kunder.

Beskrivning av exjobbsarbetet
Du sätter dig in i hur vår produkt fungerar och vilken nytta den ger våra kunder. Du behöver även en grundläggande förståelse för planhet och befintlig utvärdering. Målet med arbetet är sedan att:

Identifiera de viktigaste kundkategorierna för våra kunder
Förstå vilka problem oplanheter orsakar i tillverkarledet
Kvantifiera dessa problem i kronor och ören
Formulera en eller flera utvärderingsmodeller där planhet är kopplad till kundnytta
Testa modellerna med hjälp av våra utvecklare, kunder och kunders kunder

Utbildningsprofil och formella krav:
Marknadsföring med teknisk inriktning, t.ex. I-linjen.

B-körkort
Engelska i tal och skrift

Omfattning och placering:
Exjobbet omfattar 20 arbetsveckor för 1-2 personer

Placeringen är på Shapeline i Linköping.

Visst resande inom och utom Sverige kan komma att ingå

Ersättning
Viss ersättning utgår.

Ansökan:
Ansökan skickas till [email protected], märk din ansökan med ’Marknadsanalys’.

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.