Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-19

Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte och mål
Uppdraget är att genomföra en användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (xjobb.nu) i syfte att förbättra gränssnitt och funktionalitet för alla dess användare.

Omfattning
Uppdraget föreslås bestå av tre delar:
• Effektkartläggning som ska ge oss svar på frågor som: Vad är det vi ska göra? Vilka effekter för användarna vill vi åstadkomma? Hur kan vi mäta att vi lyckats?
• Målgruppsanalys där vi lär oss mer om användarna (studenter, uppdragsgivare och administratörer)
• Kartläggning av dagens användbarhetsproblem samt förslag på åtgärder

Metod
VHS vill gärna att examensarbetet följer våra rutiner för användbarhetsutredningar:
• Vi brukar använda metoden Effektkartläggning för att göra en hypotes om vilka effekter vi vill åstadkomma genom att förbättra systemet. Mer om metoden finns att läsa i boken Effektstyrning av IT av Ingrid Ottersten och Mijo Balic.
• Målgruppsanalys sker genom intervjuer med personer ur olika användargrupper. Varje användargrupp sammanfattas i en Persona. Personan används för att mänskliggöra målgruppen och ge en gemensam förståelse för användarna av systemet. Vi väljer ut en primär användargrupp, som är den vi fokuserar på när vi prioriterar vilka förbättringar som ska göras.
• Sedan gör vi en kartläggning av dagens användbarhetsproblem och ger förslag på åtgärder. Kartläggning av problemen görs genom expertutvärdering och användningstest/observationer. Förslag på åtgärder presenteras på skissnivå i en presentation.

Rapport
Rapporen ska innehålla en målgruppsanalys presenterad som personas, kartläggning av dagens användbarhetsproblem samt förbättringsförslag. Förbättrningsförslagen beskrivs i skissform (till exempel i power point) eller i form av en prototyp.

Övrigt
Webbapplikationen Nationella Exjobb-poolen förvaltas av Verket för högskoleservice (VHS) på uppdrag av universitet och högskolor.

Kontaktpersoner:
Lena Djärvh Eriksson, VHS, [email protected] 08-5058 9595


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.