Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-20

Sociala Medieeffekter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Intresset för sociala medier ökar stadigt men det är ganska få som har förstått potentialen i den sociala marknadsföringen. För att ge en mer konkret bild av vad marknadsföring i social media kan generera har vi startat bokprojektet Social Media Works (arbetstitel), en casesamling med de bästa exemplen, både på hemmaplan och ute i världen. Vi vill syna de mest spännande virala kampanjerna, bloggsuccéerna och sociala framgångssagorna i sömmarna och se vilka effekter de har haft. Några exempel på problemställningar som kan vara aktuella:

• Vilka förväntningar ska vi ha på marknadsföring i sociala medier?
• Vilka direkta och indirekta effekter har marknadsföring i social media?
• Vilka faktorer påverkar kommunikationens effekter på den sociala webben?
• Hur skulle en modell för att förutsäga sociala kommunikationseffekter kunna se ut?
• Varför har vissa branscher bättre förutsättningar att tillgodogöra sig den sociala medielogiken? Finns det klustereffekter och i så fall var är de störst?

Inom ramen för projektet kan det finnas utrymme för flera uppsatssskribenter. Vi ser hellre att uppsatsförfattare förjupar sig i ämnet branschvis eller tematiskt, än att man försöker bita över den hela sociala mediekakan. De mest effektiva kampanjerna är redan väl kända men vilka succéer döljer sig under ytan? Detta vill vi få reda på.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.