Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-20

Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ipendo Systems levererar många lösningar inom samarbete och dokumenthantering baserade på SharePoint. Funktionaliteten i SharePoint måste oftast anpassas och kompletteras med t ex automatiserade granskningsprocesser, filtrering av dokument, scanningsflöden, taggning med metadata från verksamhetssystem.

Examensarbetet består i att paketera den här typen av återkommande funktionalitet i en webbplatsmall med en stabil arkitektur och ett standardiserat gränssnitt för integration mot andra system.Funktionaliteten ska till viss del inhämtas och generaliseras från befintliga lösningar och till viss del nyutvecklas. Tjänsterna ska vara valbara för konfigurering av en kundspecifik uppsättning.

Sökande bör ha erfarenhet av databaser, webbutveckling och programmering i .NET. Är du bekant med SharePoint så är det ett plus. Du ska vara svensktalande och studera till civilingenjör inom datateknik, datavetenskap eller informationsteknologi. Examensarbetet utförs på Ipendo Systems kontor i Linköping

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.