Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-24

Mikrober istället för kemikalier?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Försäljning
Ort: Borås

Företag: Navic
Navic säljer utrustning och tillbehör till sjöfartsindustrin. I sortimentet finns omkring 19 000 olika varor, från säkerhetsprodukter till mat och en av de viktigare produkterna/produktgrupperna är olika typer av tross. Navic planerar att utöka sin försäljning av tross under året och därmed också utöka servicen till nya och befintliga kunder. Man tittar kontinuerligt efter nya och innovativa produkter att ta in i sitt sortiment.

Uppgift:
Navic står i begrepp att ta in ett nytt innovativt rengörings- och avfettningsmedel i sin produktkatalog. Det nya med detta medel jämfört med andra medel med liknande funktion är att det inte innehåller kemikalier som löser upp fett och olja. Istället innehåller medlet mikrober som ”äter” upp det fett och olja, mikroberna efterlämnar inget farligt avfall restprodukten blir koldioxid och vatten. I dagsläget har ingen negativ miljöpåverkan identifierats med detta medel vilket gör det till en mycket bra ersättningsprodukt eftersom avfettningsmedel i dagsläget ofta innehåller kemikalier och komponenter som har negativ miljöpåverkan.
Inför försäljningsstart vill Navic ha hjälp med att ta reda på mer om miljöfördelarna/-nackdelar med detta nya medel. I uppgiften ingår att ta fram mer information om olika miljöpåverkan från det nya medlet för att ge företaget en bra grund att stå på. En tidigare analys har undersökt inverkningar på CYP1A-systemet, samt att använda CYP1A-proteinet som indikator för att se om medlens nedbrytning av kolväten fungerar. För att få en mer heltäckande bild av produkternas ekotoxikologiska inverkan vore det intressant att gå vidare och även undersöka produktens eventuella inverkan på andra hormon t ex östrogen, eventuell mutagen påverkan samt om produkten har annan miljöpåverkan i den fria naturen. Dessutom är det intressant att även jämföra dessa nya medel med konventionella rengörings- och avfettningsmedel.

Vi söker 1-2 studenter med kunskaper i miljökemi alt. ekotoxikologi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.