Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-26

Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Individuell människohjälp i Göteborg driver sedan några år verksamheten Barn i Väntan/Barn i Start (BIV/BIS) . Det är stödgruppverksamhet för flyktingbarn. Sedan hösten 2008 driver vi verksamheten inom Europeiska Flyktingfonden och har under tiden själva gjort löpande utvärderingar av metoden i form av fokusgruppintervjuer och enkäter.

Det finns i dag ett stort samlat arkiv med utvärderingsmaterial. Det senaste året har vi haft externt processtöd i syfte att hjälpa oss att strukturera och utveckla vår självutvärdering.

Nu har vi kommit till ett skede då vi behöver se över hela vårt insamlade utvärderingsmaterial under de senaste 3 år, bedöma innehållet i materialet utifrån våra uppsatta målsättningar och slutligen presentera detta i en rapport.
De frågeställningar vi vill ha svar på är:
I vilken utsträckning har projektet fram tills nu uppnått de uppsatta målsättningarna?
Vilka huvudsakliga framgångsfaktorer/hinder kan vi identifiera i projektet?
I vilken utsträckning har den löpande självvärderingen kunnat användas för att besvara ovanstående frågor?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.