Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-27

Utveckling av spelledningsapplikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din roll

En typisk uppgift för ett luftvärnssystem är att försvara en punkt i omgivningen, exempelvis en flygplats eller bränsledepå. Luftlägesbilden är sällan enkel, det finns oftast flera flygplan i luften och flera luftvärnssystem för att försvara känsliga områden. Det är stridledningens roll att fördela mål så att varje luftvärnssystem utnyttjas till max.

Din uppgift är att utveckla en spelledningsapplikation avsett för träning av stridsledning. Uppgiften inkluderar hotutvärdering, TEWA (Treat Evaluation & Weapon Allocation), och fördelning av mål till flera luftvärnsenheter. Den framtagna applikationen får data från en befintlig scenariogenerator. Denna genererar positioner för flygbanor, distribuerar dessa över ett nätverk och skapar en distribuerad virtuellt miljö.

Uppgiften består av systemdesign, skapande av ett grafiskt användargränssnitt och implementation av spelledningsapplikationen.


Arbetsuppgifter:
- Strukturerad analys, systemdesign, dokumentation, implementation och test.
- Framtagning av användargränssnitt (GUI) som skall implementeras i C++/QT.
- Implemententation av funktioner för att målfördelning skall kunna ske manuellt eller automatiskt baserat på hotutvärdering.
- Resultatet skall dokumenteras och redovisas.

Den som vill studera området närmare kan söka information på internet med sökorden: Treat Evaluation & Weapon Allocation, ”TEWA”


Dina kvalifikationer
Lämplig studieinriktning: Datateknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning, gärna med inriktning mot systemutveckling, utveckling av användargränssnitt.
Meriterande är kunskaper om/intresseområde hantering av stridsledning/ målfördelningsfunktioner.

Antal studerande: 1-2
Lämplig tidpunkt: Start mars 2010
Tidsomfattning: 20 veckor.
Form av redovisning: Skriftlig och muntlig

Placeringsort
Karlskoga


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.