Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-27

Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisation: Kalmar kommun
Förvaltning: Kommunledningskontoret
Enhet: Näringslivsenheten

Kalmar kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 5 000 anställda. Verksamheten styrs av en politisk ledning. Kort uttryckt kan man säga att kommunfullmäktige är vår riksdag och kommunstyrelsen vår regering.

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde. Näringslivsenheten är en del av Kommunledningskontoret. Näringslivsenhetens roll är att bidra till att skapa ett starkt företagsklimat i vår region och skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Problemställning tillväxt

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till Sveriges Gaseller. Gasellföretagen är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb.

Men det är få av Sveriges bolag som klarar kraven för att utses till Gasellföretag.

Kriterier för att bli ett Gasellföretag:
• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr
• har minst tio anställda.
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
• har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• har sunda finanser.

Men visst kan väl företag bidra till lönsam tillxäxt och skapa nya jobb utan att vara just Gasellföretag? Hur skulle man i sådana fall lämpligen kunna definiera om kriterierna och vilka typer av företag och branscher är i sådana fall tillväxtföretag- och tillväxtbranscher i Kalmarregionen?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.