Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-31

Automatiserad textning av teaterföreställningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid teaterföreställningar skulle personer med hörselhandikapp ha glädje av att kunna följa replikerna som text, på samma sätt som utländska filmer textas för svensk publik. Samma sak gäller för döva och personer som behärskar svenska mindre bra. Företaget DoGood IT har utvecklat ett system för teaterbruk som visar sådan text på Ipod Touch-terminaler. Idag synkroniseras replikerna helt manuellt genom att en person följer med i manus och matar fram aktuella repliker allt eftersom. Exjobbets uppgift är att med hjälp av metoder från automatisk taligenkänning synkronisera texter med repliker helt automatiskt. Arbetet består i att komplettera existerande igenkänningsprogram med egen programutveckling i Perl och Java eller C. Två alternativa metoder utvecklas och jämförs. En inspelad teaterföreställning används för metodutveckling och utvärdering. En mindre användarstudie genomförs sedan för att bedöma systemet. Om tiden räcker till och prestanda är tillräckliga utvecklas en realtidsversion för praktisk användning.

Keyword: speech@kth, tmh@kth, taligenkänning

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.