Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-04

Utveckling av testmetodik för ESD-provning av styrenheter på helbil

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Genom vårt ständiga förbättringsarbete ser vi nu över möjligheten att förbättra och förfina de metoder som används inom Scania för ESD-provning av styrenheter på helbil under produktutvecklingsfasen.

Mål:
Exjobbet skall resultera i ett förslag på en uppdaterad standardiserad provmetod med fokus på att förbättra testtäckning samt optimering av provtid.

Uppdragsbeskrivning:
Examensarbetet kommer att utföras vid Scania R&D, gruppen RECU, i Södertälje.

Arbetet består i att utföra:
• Teoretiskt förstå ESD och varför denna typ av provning utförs.
• Genomgång och genomlysning av relevanta standarder och befintlig metodik.
• Framtagande av guideline för funktionstest av styrenhet under ESD-prov.på helbil.
• Genomföra provning av ett styrsystem enligt föreslagen metod.

Omfattning: minst 30 hp.
Tidpunkt: start våren 2011
Lämplig studiebakgrund: Civilingenjör E eller motsvarande

Kontaktperson
Juha Salmela 08-553 51022

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-05” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 15 mars 2011

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.