Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
I den aktuella verksamheten produceras mellan 10 till 20 foton varje vecka. Fotona – som är sekretesskyddade – ska successivt göras tillgängliga för medlemmar i verksamheten med behörighet (ca 40-70 personer / verksamhet).

Då sekretesskydd råder tilldelas varje registrerad medlem en unik användaridentitet. Antalet verksamheter kan uppgå till 20 000, vilket erfordrar en effektiv hantering av lagrad information för snabb responstid mot medlemmarna.

I samband med att medlemmar tar del av bilderna visas mindre logotyper från verksamhetens sponsorer (då sådana finns). Antalet sidvisningar som medlemmarna för en verksamhet producerar, loggas kontinuerligt.

Registrering av medlemmar sker av administrator i verksamheten. Registrering av sponsorer sker av extern administrator.

Utförligare beskrivning av projektet erbjuds för intresserade vid en informationsträff.

Mål:
Exjobbet ska resultera i ett förslag på system för hantering av foton samt gränssnitt mot medlemmar och administratorer.

Arbetet består i att utföra:
- en analys av vilka lösningar som finns idag.
- ge ett förslag på hur den aktuella tjänsten kan utformas.
- Presentation för kund.
- Genomförande.
- Idrifttagning.

Omfattning: minst 30 hp.
Tidpunkt: start våren 2011
Lämplig studiebakgrund: Civilingenjör D, eller motsvarande. Kreativitet och initiativförmåga uppskattas.

Kontaktperson
Richard Nilsson, 0705-327077

Ansökan:
Ansökan skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 30 april 2011

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.