Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Dagens tunga fordon har ett stort antal elektroniska styrenheter (ECU) för att styra olika elektriska laster. Det rör sig till exempel om motorer, belysning och magnetventiler. Vi vill nu förbättra vår kravställning genom att föra över våra högt ställda krav ner till drivstegsnivå.

Mål:
Exjobbet skall resultera i riktlinjer för hur man kontrollerar att ett drivsteg är korrekt dimensionerat med avseende på dess last och de ställda livslängdskraven. Denna skall innefatta vilka parametrar man bör titta på och utvärdera i förhållande till den tänkta lasten.

Uppdragsbeskrivning:
Examensarbetet kommer att utföras vid Scania R&D, systemutveckling, gruppen för
hårdvaruutveckling, RECU, i Södertälje.

Arbetet består i att utföra:

• Genomgång och genomlysning av befintlig metodik och befintliga verktyg.
• Undersökning av vilka typer av belastningar ett drivsteg utsätts för vid olika typer av användningar.
• Framtagande av riktlinjer för val av drivsteg med avseende på tilltänkt last, användning och livslängd.

Omfattning, tidpunkt & studiebakgrund
Omfattning: minst 20 p/ 30hp.
Tidpunkt: start 2011
Lämplig studiebakgrund: Civilingenjör E eller motsvarande

Kontaktperson
Viktor Haak Tel. 08-553 83389

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-08” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 20 mars 2011

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.